PRODUCTS

Sylwch!Mae defnyddwyr sgwteri trydan yn gwisgo helmedau ac yn prynu yswiriant

electric scooterCymeradwyodd cyfarfod llawn Barcelona ddydd Gwener yn unfrydol benderfyniad i ddiwygio rheoliadau traffig, gan ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr cerbydau symudol personol (vmps) wisgo helmedau, adlewyrchyddion, goleuadau, clychau a chymryd yswiriant trydydd parti, fel sgwteri trydan.

Mae hwn yn gynnig gan CS, sydd wedi dod i gytundeb â llywodraeth y ddinas, ar ôl trafodaeth yng nghonfensiwn hylifedd cyngor y ddinas, y bydd y rheoliad yn cael ei ddiwygio i addasu i'r archddyfarniad brenhinol a ddaeth i rym ar Ionawr 2. Bydd y rheolau newydd yn gorfodi Gyrwyr VMP i ddefnyddio helmedau, adlewyrchyddion, goleuadau a chlychau.Yn ogystal, mae'r ddogfen yn nodi bod yn rhaid i bob gyrrwr gymryd yswiriant atebolrwydd trydydd parti, yn ogystal â hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i'r gofrestr VMP, Two Wheeler a beiciau a reolir ar hyn o bryd gan B:SM, a darparu chwe mis o wasanaeth yn rhad ac am ddim. tâl.Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys mwy o weithgareddau i roi cyhoeddusrwydd i gyfreithiau a rheoliadau presennol a chodi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd, yn ogystal â'i gwneud yn ofynnol i warchodwr y ddinas gryfhau gorfodi'r gyfraith.

Dywedodd Albert Batlle, is-faer Barcelona sy'n gyfrifol am ddiogelwch ac atal, y bydd llywodraeth y ddinas yn astudio mesurau cosbi mwy difrifol i wella diogelwch ffyrdd a hyrwyddo cydfodolaeth cytûn rhwng defnyddwyr VMP a cherddwyr.Tynnodd sylw at y ffaith bod cyflymder uchaf y sgwteri wedi'i ostwng o 30 km / h i 25 km / h fel sy'n ofynnol gan yr archddyfarniad brenhinol, a dywedodd na allai cerbydau o'r fath redeg ar strydoedd platfform sengl heb gylchrediad cerbydau.

Dywedodd Luz guilarte, pennaeth CS yn Barcelona, ​​​​fod angen diwygio'r rheoliad i'w wneud yn unol â rheoliadau DGT a chryfhau gweithgareddau cyhoeddusrwydd.Yn ogystal, dylem gryfhau goruchwyliaeth gwarchod y ddinas.Bydd y rheolau newydd yn rhoi sicrwydd cyfreithiol ac yn gwella diogelwch ar y ffyrdd.

 

Bydd prosiect sgwter trydan yn cael ei roi ar brawf yn Dubai yr wythnos nesaf, meddai swyddogion yr Awdurdod Ffyrdd a Thrafnidiaeth (RTA) ddydd Llun.

Cyflwynodd Shei kh Hamdan, tywysog coron Dubai a chadeirydd Cyngor Gweithredol Dubai, y prosiect yn ystod ymweliad â gorsaf fysiau newydd Al ghubaiba.

Dywedodd RTA y bydd ganddo bum gweithredwr yn rhan o'r gweithrediad, gan gynnwys tri chwmni rhyngwladol (careem, calch a haen) a dau gwmni bach a chanolig yn Dubai (arnab a skurrt).

Bydd RTA yn dechrau treialu sgwteri trydan mewn pum maes: Mohammed bin Rashid Boulevard, Dubai Internet City, 2 Rhagfyr af, Al rigga a thyrau Llyn Jumeirah.

Dewisir yr ardaloedd hyn yn ôl meini prawf penodol, gan gynnwys dwysedd poblogaeth, gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus, seilwaith cynhwysfawr a record diogelwch uchel.


Amser post: Rhagfyr-13-2021